Waarom Valckesteyn?

Dit maakt ons ons.

School is de plek waar je je veilig voelt, gewaardeerd om wie je bent en waar je je kunt ontwikkelen. Op Valckesteyn willen we onze leerlingen daar zoveel mogelijk handvatten voor aanreiken. Zo stimuleren we spel en connectie met de natuur door middel van een groen schoolplein, zorgen we voor een goede basis met Engels vanaf de kleuterklas en zetten we ons schoolbreed in voor het voorkomen van pestgedrag met de methode ‘Move a-Head’. Meer weten? Lees hieronder verder. 

Move a-Head

Wij gebruiken de methode ‘Move a-Head’ voor het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en het preventief benaderen van eventuele problemen op deze gebieden. Move a-Head is een vernieuwend lesconcept waarbij het bewegen als middel wordt gebruikt om het handelen en de prestatie te bevorderen. Onder anderen met behulp van judolessen, gegeven door gekwalificeerde judotrainers, gaan de kinderen aan de slag om sociaal-emotioneel sterker te worden.

Engels

Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen in een vroeg stadium Engels aan te bieden. De leerlingen van groep 1/2 tot en met groep 8 krijgen twee keer per week Engels. Jaarlijks zijn er twee projectweken en houden de leerlingen van groep 6 tot en met 8 een boekbespreking of spreekbeurt in het Engels. De leerkrachten hebben scholing gehad van het bureau Early Bird en worden begeleid in het verzorgen van de lessen. Ook hebben we een native speaker die de leerkrachten ondersteunt.

LED-groep

Voor sommige (hoog)begaafde kinderen is de verrijking en verdieping in de klas niet voldoende. Voor hen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Leer-Extra-Dingen-groep (LED-groep), vergelijkbaar met een Plusgroep. 

Bij (hoog)begaafde kinderen gaat het leren van de reguliere lesstof vaak vanzelf. Hierdoor oefenen zij minder met vaardigheden zoals het leren doorzetten, omgaan met frustratie en het plannen en organiseren van het werk. Dit zijn dan ook belangrijke doelstellingen van de LED-groep. Verder willen we dat kinderen werken met ontwikkelingsgelijken en op hun eigen niveau worden uitgedaagd om kritisch en creatief te denken. 

In de LED-groep maken we o.a. gebruik van Levelwerk en van de online leeromgeving van plusklas.nu. Deze omgeving bevat stellingen, raadsels, Spaans en uitdagende projecten. Hierbij trainen de kinderen vaardigheden zoals het doorzetten. Aan de hand van de op groei gerichte mindset (‘Growth mindset’) leren kinderen dat ze zich kunnen ontwikkelen door te oefenen en fouten te maken. 

We vinden het belangrijk dat (hoog)begaafde kinderen leren om door te zetten en trots zijn op hun resultaten. Tevens willen we dat ze goed in hun vel zitten en leren om gelukkig te zijn. Ook voor (hoog)begaafde kinderen is leren fijn op Valckesteyn!

Toneelmiddagen

Drie keer per jaar doen alle groepen mee aan de toneelmiddag. Elke klas bereidt iets voor op het gebied van drama of muziek om op te voeren voor de andere klassen. Denk aan een toneelstukje, het bespelen van een muziekinstrument of het zingen van een lied met de hele klas. Naast de klassikale optredens is het ook mogelijk om individueel of in een klein groepje iets te laten zien. 

Meer lezen over onze school?