Leren is fijn op Valckesteyn

Taalklas

 

Op obs Valckesteyn-Noord is sinds april 2017 een taalklas. Deze klas is bedoeld voor allochtone kinderen van 5 tot 12 jaar die ingeschreven staan op een basisschool in de gemeente Albrandswaard. In deze groep leren allochtone instroomleerlingen de Nederlandse Taal volgens de methode Mondeling Nederlands van het CED.

De leerlingen komen gedurende 4 ochtenden naar de taalklas. 's Middags volgen zij het lesprogramma in de reguliere groep.

In de taalklas maken de leerlingen kennis met alle aspecten van de Nederlandse Taal zoals het uitbreiden van de woordenschat, vertellen, lezen, schrijven, samenwerken, zingen. Uiteraard worden de lessen op een speelse, uitnodigende manier aangeboden. Door de leerlingen in contact te laten komen met de gebruiken van ons land, draagt de taalklas bij aan een goede integratie. Tevens proberen we de ouders zoveel mogelijk bij het proces te betrekken.