Organisatie

Onze stichting

Onze stichting verzorgt openbaar primair onderwijs in de gemeente Albrandswaard. Dit doen wij op 4 locaties waar we de kinderen uitdagen het beste in zichzelf naar boven te brengen. Wij versterken hun denk- en menskracht door hen verantwoordelijkheid en een nieuwsgierige en onderzoekende houding bij te brengen. Onze kernwaarden zijn: hart voor kinderen; veiligheid en warmte;  verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerken. De stichting wil haar missie realiseren door het volgen van een heldere koers welke is vastgelegd in het koersplan. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.opo-albrandswaard.nl/

Onze directie

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing. Ze houdt zich voornamelijk bezig met organisatorische taken; zoals uitvoering geven aan het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid. De directeur heeft een belangrijke rol met betrekking tot de verbintenis van kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten, directeuren van andere locaties en het bestuur. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een directeur basisschool het beste omschrijven als het beheren van de dagelijks activiteiten van de school. 

Marga Maissan
Directeur OBS Valckesteyn

Meer informatie over onze school en beleid?