Leren is fijn op Valckesteyn

Move a head in groep 7

02-12-2020
Bij ons op school werken we met de Sova methode 'Move ahead'. Het doel is om het bewegen (move) als middel te gebruiken om de prestatie met het hoofd (head) te bevorderen en andersom. In de klas houdt dat in dat we d.m.v. gastlessen, klaslessen en judolessen werken aan de mentale-, emotionele- en sociale vaardigheden en bewegen.

Bij ons op school werken we met de Sova methode 'Move ahead'. Het doel is om het bewegen (move) als middel te gebruiken om de prestatie met het hoofd (head) te bevorderen en andersom. In de klas houdt dat in dat we d.m.v. gastlessen, klaslessen en judolessen werken aan de mentale-, emotionele- en sociale vaardigheden en bewegen. 

Tijdens de lessen staat R.V.V. centraal, wat staat voor: Respect, Veiligheid en Vertrouwen, wat de basis vormt voor een goede omgang met elkaar. In de klas gebruiken we een R.V.V. meter om te scannen hoe de sfeer in de klas is en hoe de kinderen in de klas met elkaar omgaan. 

Mocht er toch een ruzie zijn tussen kinderen onderling, dan kunnen zij deze samen oplossen door gebruik te maken van de GEWOK placemat. Dat noemen we WOKKEN. Zo leren kinderen zelf ruzies op te lossen, zonder dat een volwassene hierbij hoeft te helpen. 

In groep 7 hebben we al een hoop geleerd tijdens de klas- en judolessen. Zo heeft meester Erik ons geleerd dat je het best samenwerkt als je tijdens een opdracht van ieders kwaliteiten gebruik maakt. Dit hebben we uitgeprobeerd tijdens een les 'knopen'. Het was hierbij de bedoeling dat iedereen uit een groep bepaalde knooptechnieken onder de knie kreeg. Dat was niet voor iedereen even makkelijk, maar door goed samen te werken en van elkaar te leren is het uiteindelijk iedereen gelukt om binnen 20 seconde verschillende knopen in touwen te maken. 

Het allerleukste vindt groep 7 toch wel de judolessen van meester Balasz. Ook hier staat R.V.V. centraal, want zonder deze overtuigingen kun je niet op een fijne manier judoën. We hebben al verschillende worpen geleerd, zoals de o-soto-gari en de o-uchi-gari.

Binnenkort gaan ons voorbereiden op een presentatieavond voor de ouders. Tijdens deze avond gaan de kinderen op spectaculaire wijze laten zien wat ze bij de judolessen geleerd hebben. Die avond is er ook een olympisch judokampioen aanwezig, maar wat zijn rol zal zijn houden we nog even geheim...