Leren is fijn op Valckesteyn

Voorlezen 1/2 Noord

09-12-2019
Voorlezen op Valckesteyn
Voorlezen is leuk!
Voorlezen is leuk en belangrijk.
We doen dit op obs Valckesteyn bijna dagelijks.
We lezen voor uit:

1.Informatieve boeken-boeken passend bij ons thema. (bijv. over hoe de plantjes groeien of hoe een vulkaan werkt)
Natuurlijk is de uitleg in deze boeken op het niveau van de kinderen.
Ook kunnen deze boeken een reken-of taalkundig onderwerp als thema hebben bijv.de dagen van de week of letters en woorden in het boek "het Letterwinkeltje."

2.Voorleesboeken zonder plaatjes.
Bij deze boeken luisteren de kinderen naar een verhaal zonder er plaatjes bij te zien. Zo krijgen zij de mogelijkheid om zelf te fantaseren hoe iets of iemand er uit zou kunnen zien.

 3.Prentenboeken met of zonder thema.
 Dit zijn de boeken met veel platen.
 Door het steeds bekijken van de platen, worden de kinderen actief betrokken bij een verhaal. Zij denken mee en kunnen dingen voorspellen.
Ook is het bij deze boeken leuk om het verhaal mee te spelen; tijdens of na het voorlezen.
Een voorbeeld van zo'n boek is "We gaan op berenjacht".
Het boek is a.h.w. een groot toneelstuk.

Naast het voorlezen door de leerkrachten, wordt er op de locatie Noord ook voorgelezen door de leerlingen van groep 6 en 7.
Een keer per week lezen zij voor aan een kleuter uit 1/2.Een echte Win-Win-
situatie. Leuk en leerzaam voor beide kinderen.
En ook lezen een keer per week ouders voor aan een klein groepje kinderen.
Voordeel hiervan is dat kinderen nog actiever meedoen en luisteren. Daardoor onthouden zij dingen beter en wordt ook de woordenschat vergroot.
Natuurlijk staat bij dit alles het plezier voorop. En dit geldt zowel voor de kinderen als voor de ouders. De foto's spreken BOEKDELEN!